Refund Policy and Sales Agreement

İptal ve İade Koşulları

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Toner, kartuş, şerit vb. her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler vb.) yasal mevzuat gereği iade edilememektedir. Bu üründen toplu/çoklu sipariş verilmesi, siparişin ticari alım olduğunun tespit edilmesi veya farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile verilen siparişlerde fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgisi, ticari unvanı, vergi numarası gibi unsurların aynı olması durumunda Satıcı siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Alıcı satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa teslimini müteakip yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize faks, e-posta veya telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.

Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden tarafımızca takribi yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.(*)

Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.

Mesafeli satış sözleşmesi

07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan işbu sözleşme 11 maddeden oluşmakta olup 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup alıcı satin alma işlemlerini tamamlaması ile birlikte sözleşmede yer almakta olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılmaktadır.

Satışa Konu Ürünler:

Test Ürünü Alımına İlişkin: Kullanıcı satin almaya konu ürünü almasıni takiben 1 iş günü içerisinde alım işlemi tamamlanacaktır. Işlemin tamamlanmasını müteakiben 1 hafta içerisinde ortaya çıkması muhtemel (oyuncu.com kaynaklı olan) hatalara ilişkin oyuncu.com’un telafi hizmeti bulunmaktadır. Telafi hizmeti müşteri ile iletişime geçerek aynı değerdeki ürünlerin teklif ve kabulu ile geçekleştirilecektir. Müşterinin kendisine teklif edilen ürünlerden birisini seçme zorunluluğu bulunmakta olup 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri gereği (Yazılım ürünlerinin iadesi ile yazılım ürünlerine ilişkin sipariş iptali sonrası para iadesi mümkün değildir.) müşteriye nakdi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. 


Satışa Konu Ürünün Niteliği:

1. Maddenin … fıkrasında yer almakta olan … adet ……… ürünü ….. fatura adresli ……. Kişisine ………… bedel karşılığında satılmış olup ödeme ………. Program aracılığı ile kredi kartı ile yapılmıştır.


Ürüne İlişkin İade Hakkı:

Satışa konu yazılım nitelikli ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4-d bendinde belirtilen ürünlerden olup (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar”) aynı yönetmeliğin 15-ğ maddesi gereği tüketicinin ürüne ilişkin cayma ve iade hakkı bulunmadığını belirtmek isteriz.


Ürünün Teslim Edilememesi Halinde:

Ürününün teslim edilememesi halinde müşteriye öncelikli olarak benzer nevide ikame ürün teklifi yapılacak olup işbu teklifinde müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ödeme yapılan miktar 5 işgünü içerisinde iade edilecektir. (Bankadan kaynaklı gecikmelerden şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.)


Sözleşme Tarihi:

İşbu sözleşme alıcı tarafından ödemenin yapıldığı tarih itibari ile onaylanmış sayılmaktadır.


Cezai Şart: Alıcı tarafından, kasten şirketimize zarar verme/itibarını zedeleme maksatlı hareketlerde bulunulması halinde şirketimiz tarafından uğranılan zararın tamzinine ek olarak 1000TL cezai bedel talep edilebilecektir.


Yaşa İlişkin Hükümler:

Satım işlemi yalnızca 18 yaşından büyük tam ehliyetli ve akli melekeleri yerinde olan kişilere yapılacak olup alımın yapılması ile birlikte alıcı/vasisi söz konusu şartlara haiz olduğunu kabul etmektedir.


Satış Sonrası Destek:

Ürün'ün teslim alındığı andan itibaren tüm sorumluluk alıcıya ait olacaktır.(Geçmişten kaynaklı sorunlar hariç olmak üzere). Banlanma, hile kullanımı, gibi kullanıcı veya satın alınan ürünün hatalarından dolayı şirketimiz sorumlu olmayacak olup, alıcıya satışa konu ürüne ilişkin 1 hafta süre ile (Şirketimizden kaynaklı sorunlara ilişkin) destek verilecektir. Destek talebi maksatlı tarafımıza iletişim kısımında yer alan bilgiler vasıtası ile ulaşılması gerekmektedir.


Fatura ve İtirazlar:

Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, iletişim numarası, ticaret unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasını sağlamalı yanlış bilgi vermesi durumunda sorumluluğun tarafında olacağını göz önünde bulundurmalıdır.

Alıcı faturaya 8 gün içerisinde itiraz etmediği takdirde faturaya konu ürünü kabul etmiş sayılmaktadır.(Fatura E-Fatura şeklinde gönderilecektir.)


Hukuka Aykırı İşlemlere İlişkin:

Dolandırıcılık, para aklama gibi hukuksuzluklara karşı yasal sorumluluklarımız gereği(KVKK açıkrıza metninde de yer aldığı üzere) yapılan alışverişler 5 ay ve 2 yıl süre ile sistemlerimizde saklanacaktır. Yasal merciler tarafından talep olması halinde istenilen bilgiler söz konusu mercilere sağlanacak olup alıcı alım işlemi öncesi söz konusu durumu göz önünde bulundurmalıdır.


 Yetkili Mahkemeler:

Şirketimiz nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri … mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Tİcaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.


Alım işlemini gerçekleştiren tüm alıcılar işbu mesafeli satış sözleşmesinde yer almakta olan tüm hükümleri okumuş ve mutabık kalmış sayılmakta olup sonradan sözleşmeye ilişkin itiraz hakları bulunmamaktadır.